Oslo som smartby?

Oslo er en av verdens smarteste byer med sine teknologiske løsninger. En av hemmelighetene bak suksessen i Oslo er at teknologien er tilgjengelig for alle. At byen er smart betyr at tjenestene er digitalisert og at de «snakker» med hverandre. For folk i byen skal det være enkelt å for eksempel få oversikt over rutetilbud og raskeste vei fra A til B.

Byen skal spille på lag med folket og naturen. Det gjelder å ha effektive og tilgjengelige smart-løsninger som befolkningen kan stole på og som ivaretar omgivelsene, luft, insekter og dyreliv. Norges hovedstad har allerede investert 200 millioner kroner i den nye byutviklingen og Oslo er en av de byene i verden som har satset mest på den smarte utviklingen.

Smart for miljøet

Smarte byer imøtekommer verdens krav om at det trengs radikale kutt i klimautslippene. Oslo har et mål om å kutte 60 % av sine utslipp innen 2020. For å kunne klare det må byen ta i bruk fremtidens teknologiske løsninger i dag. En satsing på økt kollektivtransport og tilrettelegging for el-biler er en del av de smarte løsningene byen nå jobber med å utvikle.

En app for alt er et av smartbyens viktigste verktøy. Telefonen blir redskapet som binder smartbyen sammen. Sykkelsatsingen i Oslo er et eksempel på hvordan en app gjør kombinasjonen av mosjon, frisk luft og fremkomst tilgjengelig for innbyggeren. Smartbyen vil gi syklistene leiesykkel, og gjennom sensorer på sykkelstativet tilby informasjon om hvilke sykkelrute som har den best luftkvaliteten på den aktuelle dagen.

Mindre kø

I forholdet mellom teknologi og menneskene ligger behovet for løsninger som fremmer god helse. Et av målene i Oslo er å få ned luftforurensningen. For å få det til er det essensielt å redusere bilkøen inn til sentrum. Statens vegvesen har utviklet et system for å gi bilister sanntidsinformasjon om trafikksituasjonen via tidsanvisende skilt slik at de kan ta gode rutevalg.

Når du først har kommet inn i byen, vil en smartløsning hjelpe deg med å finne ledig parkeringsplass. Et eksempel er APX Systems til Telia som er en smartparkering basert på NB-IoT-teknologien. Det Telia har gjort er å grave ned en sensorer i bakken under parkeringsplassene ved et kjøpesenter i Oslo. Sensoren sender informasjon til mobilen din om hvor det er ledige parkeringsplasser.

Eldre i en smart by

For de aller fleste av oss er ensomhet og sykdom noe av det som uroer oss mest med tanke på alderdom. En smart by har som mål å komme med teknologiske løsninger som gjør hverdagen enklere og tryggere og som samtidig ivaretar behovet for menneskelig kontakt. Med smarte løsninger kan eldre i fremtiden trygt og sikkert bo hjemme lenger enn tidligere.

I Oslo er det flere prøveprosjekter på gang når det gjelder smarte løsninger i eldreomsorgen. I enkelte bofellesskap har kommunen installert sensorer, GPS og et infrarødt kamera som passer på og varsler fra til vaktsentralen om beboerne har behov for hjelp. Smartløsningen sparer kommunen for utgifter til nattlig tilsyn. Beboerne kan sove trygt i kjente omgivelser og i sin egen seng.

Moderne arbeidsplasser

Fremtidens by trenger fremtidens tenkere. Jobbmulighetene er mange og store i møte med overgangen til et smartere samfunn. Både i det offentlige og i det private næringsliv stilles det høye krav til teknologi og samarbeid. Samfunnet vil trenge løsningsorientert arbeidskraft som også ser og ivaretar verdien av samarbeid. I en smart by handler det om kommunikasjon og smarte individuelle løsninger.

Noen smarte fakta:

En «smart»-by satser på ny teknologi der målet er å skape en bærekraftig utvikling som gir innbyggerne bedre livskvalitet. Den smarte byen forvalter naturressursene på en rettferdig måte. Teknologi og mennesker skal sammen styrke innovasjon, sosialt miljø og kunnskap. Eksempler på smartby-innovasjoner er selvkjørende kollektivtrafikk, tips om ruter med god luft, selvkjørende busser, smarte gatelys, e-helse som lar eldre kunne bo hjemme lengre, smarte parkeringsplasser.