Klima og miljø – en mørk fremtid?

Få temaer har vært like omdiskutert de siste årene som klima. Nesten daglig ser vi oppslag i mediene om Greta Thunberg og mennesker som ønsker at politikerne (og alle oss andre) skal gjøre mer for å bevare planeten og klimaet. Mange ønsker å bidra, og gjør en rekke ting med moder jord i tankene – som å ta miljøvennlig kollektiv transport, kjøre elbil osv.

Det er heller ikke sjeldent at vi kan lese om dyr i naturen som har magen full av plast, noe som selvfølgelig er trist å lese om. Når dyr spiser plastikk fylles magen deres opp, og gjør at dyret ikke har plass til vanlig mat – og dermed dør av sult. Dette har engasjert mange barn og voksne. Men er vi for seint ute?

Ikke gi opp!

Dersom du bryr deg om klimaet, kan det være deprimerende å høre på dersom noen sier at det er for sent å redde planeten – spesielt om du er en av dem som faktisk gjør noe for å redde den! Har virkelig alt vært forgjeves? Vil ozonlaget bli så tynt at vi tar skade av det? Vil regnskogen hugges ned?

Mange er bekymret for at naturens ressurser skal brukes opp, og velger derfor å bruke miljøvennlige produkter. Det er for eksempel mange som unngår å bruke palmeolje, da denne oljen medfører skade på regnskogen. Uansett hva du gjør for å engasjere deg – ikke gi opp din kampsak. Jo flere som bidrar, jo bedre vil sannsynligvis miljø og klima respondere.

Plast i havet bekymrer mange

Noe av det som har engasjert flest mennesker de siste årene, er all plastikken som finnes i havet. Dette er spesielt et problem i u-land der mennesker gjerne ikke har fått utdanning eller informasjon om plastens skadelige virkninger, noe som medfører at store mengder plast dumpes i havet. Denne plasten kan havne i magen til dyr som hval, sel, sjøfugl og fisk.

I tillegg til dumping av plast, havner mengder av mikroplast (små plastkuler som finnes i en rekke kosmetikkprodukter som tannkrem, hudkrem og lignende) i havet via sluken på badet og kloakkrørene – og ut i havet. Vær derfor obs på hva slags produkter du handler i butikken, og se etter mikroplast i ingredienslisten før du kjøper noe. Slik at du bidra litt!

Mange bekker små…

Det er lett å tenke at dine handlinger ikke vil ha noen innvirkning på hverken klima eller miljø. Du er jo tross alt bare ett lite menneske i en stor verden? Legg denne tanken bort. Tenk heller at dersom alle hadde tenkt som deg, ville det å redde planeten vært en smal sak. Spre derfor budskapet ditt, da dette kan gi ringvirkninger.

Jo flere som tenker på klima og miljø, jo bedre er det selvfølgelig. De fleste mennesker er klar over at det å kaste søppel i naturen er miljøskadelig, og vil derfor unngå å kaste fra seg brusflasker og annen plast i naturen. Ser du noen som likevel forsøpler, er det ingenting i veien for å si ifra. Eventuelt kan du plukke opp etter dem.

Delte meninger

Noen mener at det er for sent å gjøre noe for å redde planeten, mens andre mener vi kan rekke det – men at vi har dårlig tid. Andre igjen tar det hele med knusende ro og mener at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Alle har selvfølgelig lov å ha sin egen mening. Men vi kan vel alle være enige om at søppel ikke hører hjemme i naturen?

Oppsummering

Noen mener at klima og miljø har en mørk fremtid, mens andre ikke bekymrer seg i det hele tatt. Uansett hvilken ende på skalaen du tilhører, er det enkle grep du kan gjøre i hverdagen for å redusere skaden du påfører jordas ressurser og naturen. Kast for eksempel ikke søppel i naturen, og begrens bruken av mikroplast-produkter. Sammen utgjør vi en stor forskjell for miljøet!