Hva er Fremtidskonferansen?

Fremtidskonferansen er en årlig konferanse som hver høst arrangeres av Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Konferansen er spekket av interessante, faglig dyktige og drivende gode eksterne foredragsholdere, og disse kick-starter viktige debatter om hvordan FpU kan bidra til å forme samfunnet i fremtiden. Konferansen er for deg som ønsker å gå mer i dybden enn FpUs grunnleggende kurs, og retter seg mot viderekomne tillitsvalgte i FpU.

Formålet med konferansen er å skape politikk for fremtiden, ved å få nye innspill og impulser fra eksterne og dagsaktuelle foredragsholdere med varierte innfallsvinkler og synspunkter på dagsaktuelle problemstillinger. Konferansen brukes til å sikre at FpU har et velfundert tankesett rundt hvilke utfordringer verden og Norge står overfor i fremtiden, og hvordan FpU tenker rundt ulike mulige løsninger på disse utfordringene.

Temaer som dekkes av Fremtidskonferansen

I tidligere år har Fremtidskonferansen dekket mange ulike temaer, som hvordan enkeltmennesket kan stå imot det kollektive, eller hvilke teknologitrender som vil påvirke oss i fremtiden. Konferansene har brakt med seg mange interessante diskusjoner, og har bidratt til at FpU har kunne løfte blikket fra det de ser i Norge og verden her og nå, til å også speide lenger inn i fremtiden.

Vi vet alle at ingen kan spå fremtiden med 100 % sikkerhet, men Fremtidskonferansen gjør uansett sitt for å sette ulike former for fremtidsscenarier på agendaen. Konferansen inviterer inn inspirerende foredragsholdere, som utvider horisonten til deltagerne, utfordrer, og som tør å stille spørsmål ved noen av de fremtidige problemstillingene de ser at FrP ikke dekker godt nok i sitt partiprogram.

Temaer i Fremtidskonferansen 2020

For 2020 vil et viktig tema i Fremtidskonferansen være betydningen av energi og IT i utviklingen av smartbyer. Smarte byer er ifølge «Digital agenda for Norge – IKT, Meld. St. 27 (2015-2016)» byer som tar i bruk teknologi til å gjøre byene til bedre steder for mennesker å bo, leve og jobbe i, og dette handler i hovedsak om samspill mellom menneske og teknologi.

Det er allerede i dag et sted fra 30 til 50 kommuner som utvikler smartbykonsepter, og dette er et tema som definitivt er kommet for å bli. Når dette i så stor grad omfatter det offentlige, er det også viktig at FpU som politikere er godt oppdatert og har tilstrekkelig forståelse for sentrale utfordringer og muligheter som ligger i smartby-utviklingen de ser allerede nå.

Hvorfor trenger FpU Fremtidskonferansen?

FpU er et ungdomsparti for Fremskrittspartiet, FrP. FpU har programfestet at de skal komme med nye tanker og bidra til utvikling av FrP sin politikk. Det har historisk vært flere punkter som i dag er programfestet FrP-politikk som opprinnelig kom fra FpU-ere. Derfor er det helt essensielt at FpU-erne er oppdaterte på fremtidige strømninger og slik kan gi råd til moderpartiet på en hensiktsmessig og velfundert måte.

Det er ingen tvil om at verden er i rask endring, og det at FpU har denne muligheten til å gi sine tillitsvalgte et dypdykk inn i utvalgte temaer ruster både partiet, men også Norge for de utfordringene vi står overfor som samfunn i fremtiden. Gode eksterne foredragsholdere om sentrale temaer for fremtiden gir FpU en mulighet til å stadig vokse og utvikle seg.

Hvem er deltagerne på konferansen?

Deltagerne på konferansen kommer fra hele Norge, og fra et vidt spenn av bakgrunner og aldersgrupper innenfor ungdomspolitikken. Til felles har de alle et brennende engasjement for partiet, og for Norges og verdens fremtid. Deltagerne er svært engasjerte og deltagende i konferansen, og de ønsker både nye innspill og gode diskusjoner til bruk videre i det gode partiarbeidet som gjøres rundt i det ganske land.

Hvordan kan du delta?

Det er begrenset med plasser på Fremtidskonferansen, og du må søke om å få delta. Konferansen retter seg primært mot viderekomne FpU-ere, og du bør ha gjennomført all grunnleggende kursing innen du melder deg på Fremtidskonferansen. Mange lag velger å støtte sine medlemmer med deltakeravgift og eventuelt reise og overnatting. Kontakt ditt lag direkte for å høre om mulighet for dekning av kostnader.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.