Hva er en smartby?

Enkelt forklart er en smartby et urbant område eller en by som benytter seg av ulike former for elektronikk og IoT (Internet of Things)-sensorer som samler data for så å bruke den innsamlede informasjonen til å gjennomføre tiltak, forbedre ressurser og gjøre tjenester mer effektive. Dette innebærer blant annet å samle inn data fra innbyggerne, enheter og utstyr i byen.

Dataen vil analyseres og bli prosessert slik at for eksempel trafikk, transportsystemer, kraftverk, vannforsyning og avfallshåndtering kan forbedres. Det er til og med mulig å bruke dataen til å avsløre kriminelle. Ellers benyttes dataen til å forbedre informasjonssystemer, skoler, sykehus, biblioteker og andre samfunnsnyttige institusjoner. Dette vil nok bli mer vanlig i fremtiden, og noe flere land vil benytte seg av.

Hvordan en smartby fungerer i praksis

Smartby-konseptet integrerer informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ofte kalt ICT), så vel som diverse fysiske enheter med IoT-nettverket. Dette for å optimalisere effektiviteten av byens tjenester, og for å kunne kommunisere med innbyggerne. Smartby-teknologi tillater offisielle institusjoner i byen å kommunisere direkte med både samfunnet og byens infrastruktur, og er med å bestemme hvordan byen utvikler seg. Praktisk og smart, ikke sant?

ICT brukes for å yte bedre kvalitet på tjenestene, utførelsen og graden av interaktivitet på byens offentlige tilbud. Det bidrar også til å redusere kostnadene og forbruket, samtidig som det gir bedre kontakt mellom myndighetene og innbyggerne. Smartby-tjenester utvikles for å håndtere byens flyt, og gir mulighet for respons i sanntid. En smartby kan derfor tenkes å håndtere utfordringer bedre enn en «vanlig» by.

Byer med smartby-konsept

Det har blitt estimert at stadig flere byer vil bli såkalte smartbyer i fremtiden, takket være den raske teknologiske utviklingen vi ser i samfunnet. I dag finnes det allerede en rekke smartbyer rundt omkring i verden. Blant disse kan vi nevne storbyer som New York, Dubai og Barcelona. I Norden er konseptet også tatt vel imot, og finnes både i København og Stockholm.

Smartbyer finnes også steder som Southampton, Amsterdam, Singapore og Madrid. Det diskuteres også hvorvidt Norge bør få flere smartbyer, noe som blant annet har blitt tatt opp på Fremtidskonferansen i regi av FpU. Vi tror at vi innen få år vil se at byer som Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Tromsø vil bli smartbyer, noe som hadde gitt oss god grunn til å juble!

Fordeler med smartbyer

Vi har allerede nevnt noen av fordelene med smartbyer. Disse byene gjør det ikke bare enklere for byens styre og politikere å kommunisere med innbyggerne, de gjør også at prosessen går mye raskere. Dette gjør det mulig å redusere forbruket av f.eks. vann og strøm etter behov, slik at vi kan spare på naturens edle ressurser. Og det er så klart miljøvennlig!

Med stadig økt fokus på klima og miljø, vil implementeringen av smartbyer være bra – både for oss og miljøet. Jo mindre vi bruker av klær, mat, vann og strøm, jo bedre er det. Norge er et foregangsland når det kommer til miljøvennlige løsninger, og vi tror derfor at de første smartbyene er rett rundt hjørnet. Kanskje Oslo er først ut?

Smartbyens karakteristikker

Det er mye som karakteriserer en smartby. Vi skal her se på noen av egenskapene enhver moderne smartby innehar. Først og fremst kjennetegnes en smartby på den effektive bruken av infrastruktur, noe som blant annet gjøres via dataanalyse. Det er også viktig at kommunikasjonen med innbyggerne går knirkefritt. Og sist, men ikke minst, skal en smartby effektivt kunne tilpasse seg endringer.

Oppsummering

I dag er det en rekke smartbyer i både Amerika, Europa og Asia. Smartbyer finnes allerede i Sverige og Danmark, og forhåpentligvis vil de første norske smartbyene dukke opp innen relativt kort tid. En smartby er enkelt forklart en by som effektiviserer kommunikasjonen mellom ressurser, transport, innbyggere og tjenester via IoT, slik at forbruket kan reduseres og byen får en bedre flyt.