Har FpU miljøbevisst ungdom?

Klimaendringene er uten tvil menneskeskapt, og FpU anerkjenner dette. FpU legger vekk føre-va- prinsippet, og mener at om en skal kutte i CO2, så bør en kutte der det har størst effekt. Klimapolitikken brukes, i følge FpU, ikke som en begrunnelse for å innføre flere avgifter, skatter og handlinger som reduserer friheten til befolkningen. Det er viktig å ta all forskning om temaet på alvor.

Miljøvennlige løsninger og muligheten for disse løsningene er viktige for den enkelte. Næringslivet er mest passende til å løse dette, samtidig som det offentlige skal tilrettelegge gjennom reduserte avgifter og tilbud som anbefaler miljøvennlige handlinger. Et eksempel er at forurenser skal betale for negativ miljøpåvirkning. FpU er veldig for en nedgang innen bil- og veirelaterte avgifter. Bedre veier og trafikkårer vil resultere i mindre køer.

Buss og tog

FpU ønsker å gjøre det billigere å reise med buss, slik at færre velger å bruke bil, noe som vil resultere i mindre køer og mindre utslipp. De ønsker også barnebillett til alle under 18 år, og ikke nok med det – så vil FpU forbedre nattbuss-tilbudet. Dette kommer til å resultere i at flere velger buss istedenfor å ta hver sin taxi.

Et av de mest miljøvennlige fremkomstmidlene som finnes, er tog. FpU vil derfor gjerne satse på tog. I og med at FrP har vært i regjering, har satsningen på tog vært høy. Befolkningen trenger flere valg, og tog er ett av disse. Utbygging av jernbaner, tilrettelegging for flere avganger og flere ruter er blant noen av tingene FpU ønsker å gjøre.

Internasjonale avtaler

FpU mener at det må gjennomgås tiltak for å minske globale utslipp av giftige gasser. Kutt i utslipp bør tas der det har størst effekt. Redusert forurensning og mindre klimagasser er positivt gjennom internasjonal samarbeid. FpU mener det er avgjørende med internasjonalt samarbeid for å minske human innflytelse på klimaet. Klimaendringene må løses av hele verden, ikke bare ett land.

Norge produserer den reneste oljen og gassen i verden, og det er derfor et internasjonalt ansvar for Norge å produsere olje og gass. Norsk olje og gass er bedre enn kull, dersom befolkningen skulle påvirke klima. FpU gir støtte til norsk olje- og gassnæring, og partiet ønsker å tilrettelegge for at dette eventyret fortsetter og kan utvikles langs kysten.

Teknologi

Innovasjon er det viktigste verktøyet for forebygging av klimaendringer. FpU er positiv til teknologiutvikling, og er veldig for forskning og innovasjon. Partiet vil ha mer forskning på området, spesielt for å gjøre fossil energi grønnere og for at fornybar energi skal være mer produktivt. På grunnlag av klima og sikkerhet på vei, vil det være beleilig å redusere avgifter og skatter på nye, drivstoffeffektive biler.

FpU er forkjemper av markedet og tror at det er enkeltmennesker som frivillig påvirker hverandre, og som finner de beste løsningene for energikilder. FpU ønsker å bygge flere og større veier slik at køene og utslippene reduseres, samtidig som de legger bort føre-var-prinsippet. De gir også stor støtte til forskning på temaet om klima- og miljøvennlige tiltak. FpU ønsker også å utvikle kollektivtilbudet.

Transport

Når det er snakk om klima og miljø, så dukker det ofte opp debatt om kollektivtilbudet. Hvis flere velger å reise kollektivt, bidrar det til å redusere køene og utslippene. FpU vil gjerne utvikle kollektivtilbudet slik at det blir lettere og mer attraktivt for befolkningen å reise kollektivt. FpU ønsker derfor å tilrettelegge tiltak som f.eks. flere avganger på kveldene og i helgene.

Klima og miljø – stadig mer populært blant unge

Det er ikke til å unngå at klima- og miljøspørsmålet blir viktigere og viktigere blant unge. FpU har mange punkt som er verdt å ta en titt på. Istedenfor å komplisere debatten om miljø og klima, forsøker FpU heller å finne løsninger på tiltak som kan være med å hjelpe klimaet og miljøet. Hvis hvert enkeltmenneske gjør små miljøvennlige endringer, så kan det hjelpe mye.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.