Alt om Fremtidskonferansen, klima og smartbyer

Vi er inne i en tid der klimapolitikk er et hett tema, både i medier og som samtaleemne mellom folk. I dag er klimaaktivister som Greta Thunberg et forbilde for mange unge mennesker, og hun har nærmest startet en revolusjon. De unge vil bli sett og hørt når det kommer til klimapolitikk, og mange bryr seg i større grad om klimaet enn tidligere.

Her på Fremtidskonferansen.no kan du lese mer om dagsaktuelle temaer relatert til klimapolitikk og miljø, spesielt blant de unge. Her kan du blant annet lese mer om Fremtidskonferansen i regi av FpU, om energieffektive og miljøvennlige byer, miljøsyn i FpU, smartbyer og en rekke andre aktuelle saker som kan sees i sammenheng med klimapolitikk og miljø. Engasjer deg du også!

Litt om Fremtidskonferansen

Hvert år, eller nærmere bestemt – hver høst, arrangerer FpU (Fremskrittspartiets Ungdom) et arrangement kalt Fremtidskonferansen. Her møtes unge fra hele landet for å diskutere vår felles fremtid, og det dukker opp foredragsholdere, eksperter og andre som kan belyse og undervise i viktige tema. Fremtidskonferansen kan handle om så mangt, som klima, miljø, teknologi og andre viktige temaer som opptar oss alle.

Hvert år samles ungdom fra Fremskrittspartiet for å diskutere hvilke løsninger som er best for fremtiden. Det kan for eksempel være snakk om forvaltning av olje og gass i Barentshavet, eller fornybare energikilder. I 2018 hadde for eksempel konferansen besøk av Indra Øverland fra Foresight, som er ekspert på energiprogram og har doktorgrad innen energi, så vel som Anatoli Bourmistrov, ekspert på bærekraftig ledelse.

Hva kan du lese om på Fremtidskonferansen.no?

Vi ønsker å belyse viktige temaer relatert til klimapolitiske spørsmål, da dette er noe som engasjerer stadig flere unge (og voksne). Vi ser blant annet nærmere på Fremtidskonferansen i sin helhet, og hvor denne arrangeres, samt hvilket program som vil stå på agendaen. Vi ser også nærmere på FpU og deres miljøsyn, og snakker mer om miljøbevisst ungdom i FpU.

Vi vil også se nærmere på hvordan energi og IT kan påvirke fremtidens smartbyer, og forklarer litt nærmere hva en smartby faktisk er. I tillegg avslører vi hemmelighetene bak energieffektive og miljøvennlige byer, og ser nærmere på hvorvidt klima og miljø har en mørk fremtid eller ikke. Vi skal også se nærmere på Fremtidskonferansen for 2019. Kanskje du vil bli med?

Hvorfor klimapolitikk er på dagsordenen

I dag er det veldig mange unge som er opptatte av klima og miljø. Stadig flere er bevisste når det kommer til å gjøre smarte og miljøvennlige valg i hverdagen, enten det er å pante flasker, redusere forbruket, ikke kaste mat og å kjøre elbil eller bruke sykkel fremfor bensin- og diesel-drevne biler. Det er også populært å kildesortere avfallet.

Det har vært mye fokus på at planeten vår er i fare dersom vi ikke snart gjør noe, og for å bevare jordkloden for fremtidige generasjoner er det mange som ønsker å bidra. Dette sees kanskje spesielt blant de unge, gjerne med aktivister som Greta Thunberg i spissen. Hun er et forbilde for mange unge. Det har nærmest blitt en livsstil å være miljøvennlig!

Alle ønsker å redde moder jord

Det er en trist og skummel tanke at mennesker har misbrukt ressursene jorda har å by på, og at CO2-utslipp og boring etter olje skader planeten vår. Regnskogen hugges ned for å gi oss palmeolje og gjøre plass til dyrkemark, og eksotiske dyrearter kan bli utryddet. Mange ønsker å sette en stopper for dette, ved å innføre bilfrie områder, mer miljøvennlige løsninger og lignende.

Oppsummering

Her på Fremtidskonferansen.no kan du lese mer om viktige klimapolitiske spørsmål som opptar unge i dag. Du kan lese mer om Fremtidskonferansen i regi av FpU, om energieffektive og miljøvennlige byer, miljøsyn i FpU, smartbyer og en rekke andre aktuelle saker som kan sees i sammenheng med klimapolitikk og miljø. Engasjer deg du også, og bidra til å bevare planeten!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.